Tjänster

Design av formstarka och funktionella trädgårdar och utemiljöer för privat personer samt företag. Med hög känsla för estetik – från form och detaljer till material- och växtval.

Öka trivseln och värdet på din fastighet med en vacker och välkomnande utemiljö!

-Designkonsultation.

1,5 timmes rådgivning och inspiration på plats i din trädgård. 4300 kr inkl resa inom Stockholmsområdet. Läs mer nedan.

-Formgivning av trädgårdar.

Uppdragen ser olika ut beroende på era önskemål och platsens förutsättningar. Välkommen att höra av dig och berätta om ert projekt så skräddarsyr vi ett upplägg som passar just er. New Generation Gardens tar sig an stora som små uppdrag: privata trädgårdar, terasser,  bostadsrättsföreningars innergårdar eller hotellområden.

Vi erbjuder 2D ritningar samt 3D bilder/ renderingar.

Läs mer nedan om de olika delarna som kan skapas åt er samt vilka ritningar som erbjuds.

Designkonsultation

Designkonsultation

Ett första steg till er drömträdgård/ utemiljö är ett inspirerande möte med besök på plats i cirka 1,5 h där vi tillsammans tittar på platsen och bollar idéer. Ni får förslag på förbättringar och designidéer.

LÄS MER

Ni berättar om era tankar och drömmar och beroende på platsen så får ni förslag på förbättringar, designidéer och eventuellt några växtförslag.  Idéer som du själv kan arbeta vidare med. Detta är främst muntlig rådgivning och ett inspirerande möte som ger dig nya konkreta idéer om hur du kan förverkliga din drömträdgård.

En konsultation kan även utföras på distans utan hembesök, men då behövs det lite underlag från er sida som t.ex. bilder.

Pris 4300 kr inkl. moms (för resa utanför Stockholm så tillkommer kostnad för restid)

Designpaket

Form

När du behöver hjälp med de större dragen och grunddispositionen av trädgården.

LÄS MER

Som till exempel att skapa olika rum, insynsskydd, blickfång samt idéer kring och placeringar av exempelvis uteplatser, pergola, gångar, parkering, lekhörna, rabatter mm.

Ett designuppdrag börjar alltid med ett hembesök där vi tillsammans tittar på er trädgård/utemiljö och bollar idéer för att skapa er drömplats.

Inför besöket beställer ni hem en skalenlig tomtkarta som blir ett bra underlag under vårt möte. Tomtkartan kan du beställa  via stadsbyggnadskontoret i din kommun alternativt via Lantmäteriet.

Trädgårdsdesign

Därefter formges en skalenlig illustrationsplan/ trädgårdsritning åt er inkl. trädgårdens former, placering av funktioner och designidéer.

Detta kan sedan användas som underlag för anläggningsofferter.

Pris enligt offert.        

Pris beror på trädgårdens storlek och komplexitet.

Form & Detalj

När du dels behöver hjälp av de större dragen och grunddispositionen men även med utformning av funktionerna i detalj som exempelvis material- och färgval av mark, detaljer och konstruktioner.

LÄS MER

Förutom allt som ingår i paketet ”Form” så ingår även val och specifikationer av material och detaljer.

En skalenlig Markplaneringsplan med specifikation av trädgårdens hårdgjorda ytor: materialspecifikationer, läggningsmönster, samt vissa mått mm.

Förslag på material, färg och illustrativa skisser på särskilda designidéer och konstruktioner som omfattas av designförslaget (t.ex. Pergola, staket, odlingslådor osv.)

Detta kan sedan användas som underlag för anläggningsofferter och ger mer detaljerade anvisningar till anläggare så att det blir lättare för dem att förverkliga er dröm.

Pris enligt offert.            

Pris beror på trädgårdens storlek och komplexitet.

Växtkomposition

När du redan har en bra grunddisposition av platsen men önskar hjälp med att få den vacker och intressant året runt med hjälp av växter.

LÄS MER

Design med fokus på växtval och deras placering.

 

Ett designuppdrag börjar alltid med ett hembesök där vi tillsammans tittar på er trädgård/utemiljö och bollar idéer för att skapa er drömplats.

Inför besöket beställer ni hem en skalenlig tomtkarta som blir ett bra underlag under vårt möte. Tomtkartan kan du beställa  via stadsbyggnadskontoret i din kommun alternativt via Lantmäteriet.

Planteringsplan & Växtlista

Beroende på platsens förutsättningar som t.ex. jordmån, solläge och stil på hus och omgivning så skapas en växtkomposition med fokus på att vara vacker och hållbar  året runt. Växtförslag samt placering och växtlista ingår i ritningen. Växtlistan kan sedan användas vid beställning av växter från plantskola/ handelsträdgård beroende på om anläggaren eller du själv beställer.

Pris enligt offert.            

Pris beror på trädgårdens storlek och komplexitet.

Komplett

När du vill ha hjälp med allt i tidigare designpaket; grunddispositionen, utformning av funktionerna i detalj samt växtkomposition. Exempelvis när du har en nyanlagd trädgård eller en utemiljö som behöver en omvandling.

LÄS MER

Här får du hjälp med de större dragen och grunddisposition av trädgården som till exempel att skapa olika rum, insynsskydd, blickfång samt idéer kring och placeringar av exempelvis uteplatser, pergola, gångar, parkering, lekhörna, rabatter mm.

Ett designuppdrag börjar alltid med ett hembesök där vi tillsammans tittar på er trädgård/utemiljö och bollar idéer för att skapa er drömplats.

Inför besöket beställer ni hem en skalenlig tomtkarta som blir ett bra underlag under vårt möte. Tomtkartan kan du beställa  via stadsbyggnadskontoret i din kommun alternativt via Lantmäteriet. 

Trädgårdsdesign

Därefter formges en skalenlig illustrationsplan/ trädgårdsritning åt er inkl. trädgårdens former, placering av funktioner och designidéer.

Alla idéer finns med i detalj på så väl mjuka som hårda ytor, läggningsmönster, materialspecifikationer, mått osv. Detta kan sedan användas som underlag för anläggningsofferter och ger mer detaljerade anvisningar till anläggare så att det blir lättare för dem att förverkliga er dröm.

Planteringsplan & Växtlista

Beroende på platsens förutsättningar som t.ex. jordmån, solläge och stil på hus och omgivning så skapas en växtkomposition med fokus på att vara vacker och hållbar året runt. Växtförslag samt placering och växtlista ingår i ritningen. Växtlistan kan sedan användas vid beställning av växter från plantskola/ handelsträdgård beroende på om anläggaren eller du själv beställer.

Pris enligt offert.            

Pris beror på trädgårdens storlek och komplexitet.

 

 

Tilläggstjänster

3D-Visualisering

En 3D-visualisering gör det enkelt att se designen och känslan av din framtida trädgård. En tydlig och inspirerande bild som kompletterar de skalenliga ritningarna i 2D.

Möbelförslag och styling

Den sista men så viktiga delen för att få rätt känsla och bekvämlighet i trädgården är valet av möbler och andra detaljer. Med rätt design på utemöblerna och detaljer så sätts pricken över i:et i trädgårdsdesignen. Ska du sälja din fastighet? Öka då värdet genom en vacker och välkomnande utemiljö.

Belysning

Förslag på belysning samt illustration av placering. Att belysa sin trädgård skapar en stämningsfull trädgård att njuta av året runt, dygnet runt samt stänger ute mörkret och ger dig bättre överblick över trädgården.

Projektledning av anläggningen

Projektledning av trädgårdsanläggningen ur ett designperspektiv för att se till att allt hamnar på rätt plats. Mycket kan hända under anläggningsprocessen.

Skötselplan

Värdefulla instruktioner på hur varje växt ska tas om hand om för bästa hållbara resultat. Skötselplanen kan ges för nyplanterade växter i ett projekt men även för hela er trädgård – året runt.